poniedziałek - 8 sierpnia 2022
Najbliższe wolne dni
poniedziałek - 8 sierpnia 2022
Najbliższe wolne dni
Najważniejsze Informacje

Nowości

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w sekretariacie szkoły 8 lipca od godziny 9.00.
Czytaj więcej
Nadszedł wytęskniony przez wszystkich – ostatni dzień szkoły! Uczniowie pożegnali szkołę na uroczystym apelu. W tym dniu dyplomy ukończenia pierwszego etapu edukacyjnego otrzymali uczniowie klas III. Uczniowie klas ósmych – dyplomy ukończenia szkoły. Tych ostatnich pożegnali koledzy z klas VII. Oni sami zaznaczyli koniec szkoły tradycyjnym podrzuceniem biretów oraz przepięknie wykonanym polonezem. Kwiatów, łez i uśmiechów   Nagrodę absolwenta, z rąk przedstawiciela organu prowadzącego, pani Anny Kozakowskiej – Nagi, dostała Wiktora...
Czytaj więcej
23 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Na uroczystym apelu spotkali się rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego oraz uczniowie wzorowi. To właśnie ich osiągnięcia, czyli średnia ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, zostały nagrodzone. Listem gratulacyjnym zostali docenieni rodzice, którzy pomogli osiągnąć swoim dzieciom taki edukacyjny.  Uroczystość przygotowała pani Magda Matylek, natomiast o dekorację zadbała pani Ewa Kaczor,...
Czytaj więcej
W szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej zakończenie roku szkolnego rozpoczyna się już w czwartek. Uczniowie wyróżniający się w wybranej przez siebie dziedzinie dostają zasłużone nagrody i dyplomy.  Akademię rozpoczęło uroczyste wręczenie karty rowerowej uczniom klas 4, którzy w tym roku pilnie uczyli się przepisów ruchu drogowego. Warunkiem otrzymania karty było zdanie egzaminu, który obejmował 3 etapy: – I etap – zaliczenie wiadomości z wiedzy o udzielaniu pierwszej...
Czytaj więcej
Link do wyprawki – dokument word- poniżej WYPRAWKA
Czytaj więcej
Jak piękny jest Głogów i jak wiele kryje ciekawych zabytków przekonali się uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej. Spacer po Głogowie rozpoczął się od zwiedzania Kościoła Bożego Ciała, następnie dzieci zwiedzały takie zabytki jak: Wieża Ratuszowa, Sukiennice, Blok Koszarowy, Kolegiata. Zwieńczeniem wycieczki był rejs statkiem Laguna po Odrze. W trakcie rejsu każdy uczestnik zdobył tytuł „Wilka Rzecznego”. Wyprawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Okazało się, że...
Czytaj więcej
1 2 3 62