OPŁATA ZA OBIADY – CZERWIEC

Opłata za obiady w miesiącu:

 CZERWIEC  2023 r.

Proszę o kontakt telefoniczny w sprawie wysokości opłaty: tel. 76 8312124

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE DO 16.06.2023 r.

 

Płatność za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, wyłącznie na konto:

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Płatność za obiady proszę uregulować do dnia 10.06.2023 r.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!