Informacja dotycząca zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dotycząca zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2023/2024

 

  1. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia dziecka na obiady.

 

  1. Kartę zgłoszenia dziecka na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Wypełniony dokument proszę przekazać do sekretariatu lub wysłać na adres  szkoły: sekretariat@szkolajerzmanowa.pl do dnia 07.09.2023 r.

 

  1. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 5,00 zł

 

  1. Żywienie w stołówce szkolnej rozpocznie się 11 września 2023 r. (poniedziałek)

– poniedziałki     zupa + pieczywo + jogurt lub owoc

– od wtorku do piątku drugie danie + kompot

 

                 Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 75,00 zł

 

  1. Płatność wyłącznie na konto – BS Głogów 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 15 września 2023 r.

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONANIE WPŁAT!

Karta zgłoszenia dziecka na obiady