sierpień 2022

Month

Informacja dotycząca zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2022/2023   Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia dziecka na obiady.   Kartę zgłoszenia dziecka na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Wypełniony dokument proszę przekazać do sekretariatu lub wysłać na adres...
Czytaj więcej
Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbędzie się w dniu 01 września 2022r. Uroczystość poprzedzi msza św. o godz. 800 w  Kościele Filialnym pw. Wszystkich Świętych w Jerzmanowej. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się po Mszy św. o godz. 900 w sali gimnastycznej szkoły. Po uroczystym...
Czytaj więcej
Poniżej zamieszczamy link do szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2022/2023. Informujemy, że podręczniki zostały zakupione przez szkołę. Samodzielnie należy zakupić jedynie podręczniki do religii. szkolny zestaw podręczników 2022-2023 pdf szkolny zestaw podręczników 2022-2023 docx
Czytaj więcej