20 czerwca, 2024

Day

Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 10.45 Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 11.10 Kurów Mały – 12.00 Jaczów, Smardzów – 12.20 PJaczów Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 12.40 PJerzmanowa Kurów Mały – 13.10 PJerzmanowa Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 13.30 PJerzmanowa
Czytaj więcej