APEL WZOROWEGO UCZNIA 2021/2022

23 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Na uroczystym apelu spotkali się rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego oraz uczniowie wzorowi. To właśnie ich osiągnięcia, czyli średnia ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, zostały nagrodzone. Listem gratulacyjnym zostali docenieni rodzice, którzy pomogli osiągnąć swoim dzieciom taki edukacyjny. 

 

Uroczystość przygotowała pani Magda Matylek, natomiast o dekorację zadbała pani Ewa Kaczor, przy wydatnej pomocy koleżanek i kolegów z nauczycielskiego grona. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne naszych uczniów, którzy zaprezentowali się pod czujnym okiem pani Anety Wasiluk oraz Marioli Dubowskiej. 

Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom gratulujemy wspaniałych wyników w nauce i zachowaniu. Życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.