Apel Wzorowego Ucznia

Podsumowanie pierwszego semestru to zawsze emocjonujący czas. Ci wszyscy, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 oraz ma minimum bardzo dobre zachowanie zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi. Najlepszym uczniom pogratulowali: dyrektor szkoły, pani Mariola Tuz, wójt gminy Jerzmanowa, Lesław Golba, przewodniczący Rady Gminy oraz radni Gminy Jerzmanowa. Podopieczne pani Beaty Janowskiej zadbały o oprawę artystyczną uroczystości. Apel Wzorowego Ucznia jest ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Licznie przybyli rodzice z dumą oklaskiwali wszystkich wzorowych uczniów. Gratulujemy wszystkim uczniom wyników i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.