APEL WZOROWGO UCZNIA – PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego to zawsze czas podsumowań. 20 czerwca wzorowi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej otrzymali symboliczne nagrody za całoroczną pracę i uzyskanie średniej ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrego zachowania. Listy gratulacyjne otrzymali też rodzice, którzy mają niemały wkład w osiągnięcia swoich dzieci. Gratulacje  uczniom i rodzicom złożyła pani dyrektor szkoły, Mariola Tuz oraz wójt gminy Jerzmanowa, pani Anna Obolewicz. Całość uświetniły występy artystyczne naszych wychowanków. Wszystkim życzymy udanych wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym.