ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 14-15 marca 2022 roku  zrealizowany został w naszej szkole już po raz drugi program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów’ skierowany do klas VII i VIII. Dzięki szerokiemu zakresowi interesujących treści program stanowi ważną rolę  w pracy wychowawczej  z młodzieżą szkolną. Jest cenną i skuteczną pomocą w przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym i ryzykownym młodzieży. 

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 13-16 lat,  opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), który ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych oraz prowadzeniu badań nad młodzieżą. Program jest prowadzony przez ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. 

Dnia 14 marca 2022 roku w spotkaniu informacyjnym  mogli wziąć udział również rodzice uczniów klas VII – VIII, także kadra pedagogiczna. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z celami, założeniami  i przebiegiem programu oraz wybranymi wynikami badań, które wyraźnie pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich dzieci.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała  miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka.

W czasie realizacji programu z młodzieżą   trenerzy przedstawili elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swojego życia w wieku nastoletnim alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. W sposób bardzo wyraźny przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią w relacjach z innymi. Uczniowie słuchali trenerów  z uwagą, brali aktywny udział w programie.

W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie (kubki, koszulki z logo programu). Treści programu ilustrowane były świadectwami zdrowego stylu życia realizatorów oraz osób znanych z mediów (znani sportowcy, podróżnicy, dziennikarze, Miss World, kierowca rajdowy i inni),  którzy w swoim życiu kierowali się szacunkiem do drugiego człowieka, bezinteresowną pomocą osobom potrzebującym. Od wielu lat rozwijają  swoje pasje i są szczęśliwymi ludźmi.

Program w dużym stopniu przyczynił się do refleksji młodzieży nad „drogą do realizacji marzeń, miłości i osobistego szczęścia”. Trenerzy z pomocą młodzieży starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:
– Jak budować szczęśliwe życie?
– Co może dać człowiekowi prawdziwe i trwałe szczęście?
– Jak budować więzi z innymi?
– Czy warto mieć marzenia i pasje?
– W jaki sposób okazywać szacunek?
– Jakie są różne rodzaje miłości?
– W jaki sposób opanować wewnętrzne siły o charakterze seksualnym?
– Jaka musi być miłość, by dawała człowiekowi szczęście?
      

Ważne przesłanie, wynikające z programu jest takie, że każdy człowiek jest „gwiazdą”. Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z: rozumu, ducha, więzi, ciała i uczuć. Ważne jest, by młody człowiek w swoich wyborach kierował się rozumem. Życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Można go długo szukać, ale warto, bo jest ono bezcennym darem dla człowieka.

Życzymy naszej młodzieży, by odnaleźli swój skarb – swoje szczęście.