Badanie TIMSS 2023

Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej wzięli udział w Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2023. Jest to międzynarodowy, cykliczny program osiągnięć szkolnych uczniów. Realizowany co cztery lata, od 1995 r., jeden z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. W Polsce w badaniu wzięło udział 150 szkół. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej Instytut Badań Edukacyjnych jest w stanie zgromadzić oraz przeanalizować wiarygodne dane statystyczne. Z niecierpliwością czekamy na opracowanie wyników. Pokażą one poziom opanowania umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z Polski na tle ich europejskich rówieśników. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w projekt.