Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszystkich Świętych nie może odbyć się w dobie pandemii, ale możemy dobrze świętować i wspominać naszych przodków, bohaterów w rodzinie bliższej czy dalszej.     Został ogłoszony konkurs – regulamin jest przesłany do wszystkich e-mailem oraz na stronie internetowej parafii.
Przy okazji:
Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada. Wywodzi się głównie z czci oddanej męczennikom, którzy oddali swoje życie, aby szerzyć wiarę w Chrystusa. Początki tego święta sięgają IV wieku. Kim byli, jak żyli, czy wiedli ciekawe życie? To pytania, które najczęściej przychodzą nam do głowy kiedy próbujemy poznać żywoty świętych. Pragnienie świętości docierało do naszych bohaterów w różnych okolicznościach. Z pewnością wielu z nas powie, że byli swoistymi dziwakami, ludźmi innych czasów i naśladowanie ich jest niemożliwe. Warto jednak szczepić się dobrymi przykładami z życia świętych, nawet takimi, które na pierwszy rzut oka wydają się być co najmniej dziwne dla nas, ludzi XXI wieku. Każdy z nas ma swojego patrona, może warto poznać jego życie i czymś się zainspirować!?
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
– 2 listopada – w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. Zapalamy lampki na grobach bliskich i modlimy się w ich intencji.
 
Zapalmy lampki w tym niezwykłym czasie w domu i pomódlmy się o dusze naszych bliskich zmarłych.