„BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI” PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO W KLASACH I , III i IV

W naszej szkole prowadzony jest program, który ma na celu:

– edukację dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii

Program pokazuje jak unikać zagrożeń , gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia, uczy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu adekwatnie do wieku dziecka, uczy netykiety, czyli zasad dobrego wychowania w wirtualnym świecie, naucza dzieci krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści, uczy dzieci by nie ulegały naciskowi innej osoby lub grupy, zwłaszcza anonimowej.

Szkodliwe treści dla dzieci w Internecie:

Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się:

  • treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne;
  • treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych grach komputerowych;
  • treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczające diety (tzw. ruch pro-ana), zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
  • treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowościowych, religijnych lub osób.