Realizowany Program

Projekt Unijny

Poniżej zmiana harmonogramu zajęć zaplanowanych na piątek 21.12.2018:

„Tajemniczy świat eksperymentów” zajęcia z biologii metodą eksperymentu – środa 13.40 – 14.25

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – piątek 8.00 – 8.45

„Logopedyczne TIK-anie” Multimedialne zajęcia logopedyczne – piątek 11.50 – 12.35

„Zostań odkrywcą” Zajęcia z chemii poprzez eksperyment – czwartek 14.30 – 15.15

„Zdobywcy wiedzy” – koło informatyczne dla młodych poszukiwaczy wiedzy – piątek 10.50 – 11.35