Ważne dokumenty, linki i daty

Dla Rodzica

Prezydium Rady Rodziców

Ewelina Janusz-Patyk, przewodnicząca
Izabela Szablicz, wiceprzewodniczący
Natasza Soczewko, sekretarz
Karolina Likus-Drozdel, skarbnik

Komisja Rewizyjna

Dorota Ziobrowska, przewodnicząca
Wioletta Uciechowska, wiceprzewodniczący
Anna Nawrot, sekretarz

Członkowie

  • Anna Siemion kl. Ia
  • Bożena Zygmunt kl. Ib i VIIc
  • Monika Łaskowska kl. IIa
  • Monika Rawska – Pyziak kl. IIb
  • Barbara Szpatowicz kl. IIIa
  • Adam Nyk  kl. Va
  • Magdalena Szlachta kl. Vb
  • Beata Malczyńska kl. VIIa
  • Łucja Klemka kl. VIIIa
  • Renata Dziuba kl. VIIIb