Dostępność Plus w SP Jerzmanowa

Nauka w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej to nie tylko książki, regułki i sucha teoria ale również zajęcia uwrażliwiające na potrzeby innych ludzi. Jednym z takich właśnie projektów był udział w ogólnopolskim konkursie „uDOSTĘPniacze” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Cel konkursu to uwrażliwianie  i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. 
W ramach zadań projektowych koordynator szkolny, pani Barbara Tuczyńska odbyła kurs e-learingowy na temat dostępności po czym przeprowadziła lekcję na temat dostępności oraz trudności, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne. Następnie, uczniowie zaangażowani w projekt umieścili w różnych miejscach w szkole naklejki z hasłami dotyczącymi dostępności i przełamywania barier. Ostatnim etapem było wykonanie pracy konkursowej na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. 
Za udział w konkursie grupa projektowa otrzymała drobne upominki. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w warsztatach na temat dostępności prowadzonych przez edukatorów zewnętrznych. 11 grudnia uczniowie klas piątych i szóstych mogli spotkać się z panem Krzysztofem, osobą niewidomą i niedosłysząca oraz jego opiekunką.  Wspólne zajęcia oraz ćwiczenia uzmysłowiły uczniom, jak wiele przeszkód napotykają osoby niepełnosprawne. Warsztaty te na pewno na długo zapadną uczniom w pamięci.