DOWOZY O ODWOZY W DNIU 4 WRZEŚNIA 2023R. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W dniu 04 września 2023r. rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Jerzmanowej poprzedzi msza święta  

w kościele filialnym w Jerzmanowej o godz. 8.00. 

Autobusy dowożące uczniów do szkół i przedszkoli będą jeździły zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Zofiówka – 7.05 

Gaiki I – 7.10 

Gaiki II – 7.13 

Gaiki III – 7.14 

Gaiki szkoła – 7.20 

Potoczek – 7.23 

Modła I – 7.17 

Modła II – 7.18 

Modła III – 7.20 

Kurowice  – 7.35 

Kurów Mały – 7.00 

Golowice – 7.15 

Bądzów III – 7.20 

Bądzów II – 7.12 

Bądzów I – 7.10 

Smardzów – 7.38 

Jaczów szkoła – 7.41 

Jaczów piekarnia – 7.35 

Łagoszów Mały – 7.25 

Maniów – 7.25

 

ODWOZY 04 września 2023r.: 

 

10.40 – Bądzów, Potoczek, Gaiki, Zofiówka 

 

11.20 – Łagoszów Mały, Modła, Kurowice, Maniów 

 

11.50 – Kurów Mały 

 

12.10Smardzów, Jaczów