DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. I  właśnie z tej okazji 14 października 2022  roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klas V. Młodzi artyści pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Francug, Justyny Figas, Anny Paryż przygotowali program artystyczny, wyrażając w ten sposób podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Wspaniałym tłem tego występu była dekoracja przygotowana przez  Panią Ewę Kaczor, Anetę Wasiluk, Małgorzatę Rojek, Monikę Samborską i  Iwonę Kubicką.

             Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów, przyznania nagród Dyrektora i Wójta Gminy. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowali w stronę grona pedagogicznego: Wójt Gminy Lesław Golba, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Janusz–Patyk,  życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.