DZIEŃ OTWARTY

Szanowni Rodzice! 

Jeśli szukacie szkoły, w której Wasze dziecko rozwijać się będzie harmonijnie, w zgodzie z jego naturą oraz w bezpiecznym otoczeniu; to dokonaliście Państwo słusznego wyboru. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Przyszły Pierwszoklasisto!

Zapraszamy Cię do wspólnej przygody z nauką i zabawą.

Bardzo chcemy, aby był on dla Ciebie, czasem pełnym radości z poznawania świata, zdobywania wiadomości i umiejętności. To tu będziesz miał okazję poznać nowych rówieśników, nawiązywać kontakty koleżeńskie, przyjacielskie,  dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole.