DZIEŃ PUSTEJ KLASY

Dzień Pustej Klasy jest inicjatywą promującą wartość edukacji na świeżym powietrzu. W tym roku obchodziliśmy go 10 czerwca.  Klasy drugie wraz wychowawczyniami Panią Iwoną Bylińską i Panią Martą Tomasik wybrały się do pobliskiego Parku przy Pałacu w Jerzmanowej. Uczniowie bacznie obserwowali przyrodę jednocześnie ucząc się i rozwiązując zadania. W trakcie spaceru badali korę mijanych drzew, porównywali kory drzew różnych gatunków, rozpoznawali drzewa. Za pomocą atlasu drzew wyszukiwali jak najwięcej informacji o danym drzewie. Wspólnie zagrali w Bingo w przyrodzie – zamiast liczb wyszukiwali określonych elementów przyrody, następnie badali świat maleńkich stworzeń i roślin, który znajduje się pod naszymi  stopami. Każda grupa za pomocą  lupy dokładnie przyglądała się ziemi w samodzielnie wyznaczonym kwadracie. Uczniowie skrupulatnie zanotowali swoje obserwacje. Jakie zwierzęta zauważyli, jakie rośliny, czy było tam coś nietypowego, jak wyglądała gleba. Rozwiązywali zagadki dotyczące świata owadów.  Ten dzień był dla dzieci okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, do jej uważnej, czułej obserwacji