DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Dnia 19 listopada w naszej szkole nauczyciele matematyki zorganizowali DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA. Zadaniem dzieci było rozwiązanie zadań matematycznych dotyczących tabliczki mnożenia i dzielenia. Zadania były w formie kodów QR podzielone na stacje, więc do odczytania zadań potrzebny był sprzęt cyfrowy. W każdej stacji na dzieci czekało inne zadanie, które po rozwiązaniu kierowało do kolejnej stacji. Celem zabawy było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz propagowanie korzystania z narzędzi Technologii Informatyczno Komuniacyjnych (TIK). Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wzięli udział w zabawie, świetnie poradzili sobie z odcztytywaniem zadań zapisanych w formie elektronicznaj jak z ich rozwiązaniem.