Ferie z książką

Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej w Jaczowie zaprosiła uczniów naszej szkoły do spędzenia ferii z książką. Zadanie konkursowe, którego podjęła się Anastazja Bogdańska z klasy pierwszej, polegało na stworzeniu ilustracji do przeczytanej książki. Nasza uczennica zajęła pierwsze miejsce. Dziękujemy organizatorom za tak ciekawą inicjatywę oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom a w szczególności Anastazji.