GMINNE CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ ZAPRASZA NA RODZINNE PSOTY