Gminne Dyktando 2022

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli licznie udział w Gminnym Dyktandzie. W przepięknej scenerii Stodoły Kultury zmagali się z „Ortograficznym romantyzmem”. Profesjonalne przygotowanie wydarzenia- to znak rozpoznawczy organizatorów – GCK w Jerzmanowej. Kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną języka polskiego, popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej oraz upowszechnianie kultury języka i uwrażliwianie na jego piękno to cele nadrzędne przyświecające wydarzeniu. Zwycięzców dyktanda poznamy już 4 grudnia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a paniom z gminnej biblioteki dziękujemy za zaproszenie.