II edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w  II edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Tegoroczna edycja jest realizowana jako projekt strategiczny państwowej sieci archiwalnej kierowany przez Archiwum Państwowe w Łodzi. Celem konkursu jest nie tylko poznanie historii rodzinnej oraz zainteresowanie tematyką poszukiwań genealogicznych, ale również rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów.

Zadaniem w konkursie będzie wykonanie drzewa genealogicznego dowolną techniką i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz archiwach państwowych. Uczeń powinien przygotować projekt pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami archiwów państwowych.

Informacja w tej sprawie pojawiła się również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/druga-edycja-konkursu-bez-korzeni-nie-zakwitniesz-moja-wielka-i-mala-ojczyzna

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu i inne szczegółowe informacje oraz materiały (m.in. „Poradnik Młodego Genealoga”) można odnaleźć na stronie internetowej konkursu: 

https://archiwarodzinne.gov.pl

Termin nadsyłania prac mija 4 maja 2023 r.

 

Regulamin konkursu: