INFORMACJA

Wysokość wpłaty za obiady za m-c I.2022 r. wynosi 60,00 zł (15 x 4,00). Wpłata na konto: 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 15.01.2022 r. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Za poprzednią błędną informację o wysokości wpłaty przepraszam.