Informacja dotycząca zapisu dziecka na obiady w roku szkolnym 2021/2022

  1. Żywienie w stołówce szkolnej rozpoczyna się w 13 września 2021 r. (poniedziałek)
  2. Kartę zgłoszenia dziecka na obiady można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. Wypełniony dokument proszę przekazać do sekretariatu lub wysłać na adres szkoły: sp.jerzmanowa @wp.pl do dnia 06.09.2021 r.
  3. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest złożenie przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia dziecka na obiady. Zapisy na obiady będą możliwe w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
  4. Nie dotrzymanie tego terminu skutkować będzie zapisem dziecka na obiady od kolejnego miesiąca tj. od października.
  5. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,00 zł

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 56,00zł

(14 dni x 4,00 zł)

  1. Płatność wyłącznie na konto – BS Głogów 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10 września 2021 r.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE DOKONANIE WPŁATY!

Poniżej do pobrania karta zapisu dziecka na obiady:

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej