INFORMACJA O PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w trosce o zdrowie oraz dobre samopoczucie naszych uczniów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej bierze udział w programie o nazwie: „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ”.

Program kierowany jest do dzieci i młodzieży od 10- 19 r. ż., które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu w szkole p. psycholog Karoliną Pisarską.