INFORMACJA O PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Ruszył Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2025.

Rozpoczęliśmy realizację  „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”  na lata 2023-2025.

Programem, w perspektywie 3-letniej, objętych zostanie około 20 tysięcy uczniów.

Celem głównym programu jest wczesna identyfikacja i pomoc osobom w kryzysie psychicznym. Obecnie brakującym, a jednocześnie niezbędnym ogniwem jest koordynacja działań związanych z pomocą pacjentom w kryzysie zdrowia psychicznego, aby móc szybko diagnozować i wspierać zanim możliwe będzie to w jednym z trzech poziomów referencyjnych. Działania wspierająco-diagnostyczne realizowane w ramach programu będą wspierać pacjenta aż do momentu objęcia pomocą finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nadrzędną rolę w programie pełnić będą samorządy oraz szkoły, a także instytucje pomocy społecznej oraz społeczność lokalna, jak również koordynatorzy regionalni odpowiedzialni za poszczególne subregiony w województwie.
Do programu zgłaszać się mogą dzieci i młodzież w wieku 10- 19 lat, zamieszkujące województwo dolnośląskie. Zgłoszenia może dokonać także rodzic lub opiekun prawny. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu infolinii 800 805 600 lub pod adresem e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl (wówczas pracownik infolinii skontaktuje się telefonicznie).

Pacjenci, którzy zgłoszą się do programu, objęci będą wsparciem psychologicznym (spotkania diagnostyczne i spotkania wspierające), a  koordynatorzy regionalni pozostają w stałym kontakcie z pacjentem, służąc pomocą w poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, w zależności od potrzeb.

„Naszą szczególną uwagę przywiązujemy do profilaktyki zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska. Rozpoczęliśmy realizację programu, którego celem jest wczesne rozpoznanie problemu, skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę oraz przede wszystkim koordynacja działań pomiędzy szkołami a instytucjami medycznymi” – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia Podmiotów do Programu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@cogitozdrowie.pl

 

źródło: https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/