Kalendarz Wydarzeń

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

01 września 2020r. –          rozpoczęcie roku szkolnego

22-31 grudnia 2019r. –       zimowa przerwa świąteczna

17  stycznia 2020r. –             zakończenie I semestru

10 – 23.02. 2020r. –     ferie zimowe

21.04 – 23.04.2020r.  –       egzamin ósmoklasisty

10 – 14.04. 2020r. –      wiosenna przerwa świąteczna

16 czerwca 2020r. –           klasyfikacja roczna uczniów

26 czerwca 2020r. –           zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

31 października 2019r.,                             12 czerwca 2020r.

21 – 23 kwietnia 2020r.,                            22-23 czerwca 2020r.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

05 września 2019r.             – zebranie rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

7  listopada 2019r.             –  konsultacje indywidualne z nauczycielami

12  grudnia 2019r.                – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

23 stycznia 2020r.              – zebranie podsumowujące I semestr  roku szkolnego,

27  marca 2020r.                – konsultacje indywidualne z nauczycielami

07  maja 2020r.                  – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

 

Początek zebrań dla rodziców uczniów klas I – III – 15.45; klas IV – VI – 16.15

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu terminu.

22cze

WAKACJE

12:00 am - 11:59 pm