Konkurs plastyczny „WAKACYJNE OKULARY Z RECYKLINGU”

  1. Organizator: 

Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 

  1. Cele konkursu:

– inspirowanie uczniów do samodzielnej i kreatywnej pracy,  

– rozwijanie zdolności i umiejętności manualno – motorycznych,  

– inspirowanie tematyką wakacyjną,  

– uwrażliwianie dzieci na ochronę środowiska i kreatywne wykorzystywanie materiałów ponownego użytku, 

– rozwijanie, doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne  i techniczne z wykorzystaniem różnych materiałów, form i technik,  

– zachęcanie dzieci do stworzenia prac przestrzennych mobilizując do twórczego myślenia, 

  1. Uczestnicy konkursu: 

Dwie kategorie wiekowe: 

– klasy I – III  

– klasy IV – VIII  

  1. Zasady udziału w konkursie: 

praca przestrzenna,  

– należy wykonać okulary wykorzystując jedynie materiały z recyklingu 

– nie należy korzystać z gotowych elementów,  

– tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół wakacji  

– prace powinny być wykonane samodzielnie,  

  1. Wykonane prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą  – ( należy przyczepić na sznureczku do okularów małą karteczkę w formie metki ). 
  2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
  3. Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.
  4. Termin składania prac do 05.06.2024 roku. Prace należy składać u wychowawców świetlicy. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zachęcamy do udziału! 

Dla laureatów przewidziane są nagrody!!