poniedziałek - 22 kwietnia 2024
Najbliższe wolne dni
poniedziałek - 22 kwietnia 2024
Najbliższe wolne dni

KONKURS ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO „CHOINKA Z ODZYSKU”

Konkurs „Choinka z odzysku” zorganizowany został dla uczniów szkół podstawowych z terenu 8 gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.                 

Celem konkursu jest propagowanie postaw proedukacyjnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych i zachęcenie do prawidłowych zachowań dotyczących postępowania z nimi poprzez przekształcenie surowców wtórnych w użyteczne przedmioty.                                

W tym roku uczniowie mieli za zadanie wykonać choinkę z makulatury lub tektury, której wysokość nie przekroczy 50 cm. Prace plastyczne oceniano pod względem  zgodności   z tematem konkursu, pomysłowości, estetyki wykonania, kompozycji, walorów artystycznych oraz oryginalności pracy. Uczniowie byli oceniani w kategoriach klas I- III oraz IV-V i dostarczyli do szkoły ponad 20 przepięknych choinek. Koordynatorem szkolnym konkursu była p.Dominika Szumińska.                                                                                                    

ZGZM w Polkowicach ogłosił wyniki. II miejsce w kategorii klas I-III zajęła uczennica klasy II, Roksana Malecka. Gratulujemy!!! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w konkursie i godne reprezentowanie szkoły.