LEKCJA OTWARTA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 1A

20 marca w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta z wychowania fizycznego. Zajęcia prowadziła Pani Beata Bielska nauczyciel wychowania fizycznego i doradca metodyczny.

Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej i dotyczyły współpracy w grach i zabawach rozwijających wybrane zdolności motoryczne (szybkość, gibkość, zwinność, skoczność).

Lekcja otwarta była utrzymana w kanonie typowej lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie klasy 1a pod okiem prowadzącej wykonywali poszczególne ćwiczenia, na które składały się ćwiczenia wprowadzające (rozgrzewające), ćwiczenia kształtujące oraz gry i zabawy ukierunkowane na kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych. Prowadząca zajęcia w sposób merytoryczny omawiała dobór poszczególnych ćwiczeń i zabaw.

Lekcja otwarta z wychowania fizycznego skupiona na grach i zabawach przyniosła wiele korzyści. Uczniowie nie tylko aktywnie spędzili czas, ale także rozwijali umiejętności społeczne, takie jak współpraca, komunikacja i szacunek dla reguł. Zabawa okazała się doskonałym narzędziem do integracji grupowej i wspólnego uczenia się poprzez aktywność fizyczną. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz wzbogacenia warsztatu pracy.