LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.) poniżej zamieszczam listę kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w roku szkolnym 2021/2022.

Lista-kandydatów-przyjętych-do-klasy-I