MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI – Prelekcja dla dziewcząt

Dnia 27.04.2023 r.  dziewczynki z klas VI i VII naszej szkoły uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez prelegentkę działu profilaktyki i edukacji p. Katarzynę Odrowską „Między nami kobietkami”. 

Program „Między nami kobietkami” stworzono przy współpracy recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, ginekologów i psychologów. Został wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MEN do użytku szkolnego. Celem programu jest przygotowanie dziewcząt do pierwszej miesiączki oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku nasza szkoła wzięła udział w w/w zajęciach edukacyjnych o dojrzewaniu. Głównym założeniem programu jest: zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem oraz uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało i postępowanie. Na zakończenie prelekcji uczennice klas szóstych otrzymały broszury informujące o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania opracowane przez Centrum Informacji „Always”. Dodatkowo firma obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże dziewczętom pokonać wielorakość zmian zachodzących w okresie rozwoju kobiety. 

Organizatorem prelekcji była szkolna pedagog.