Nagrody odebrane!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej chętnie angażują się we wszelkiego rodzaju konkursy. Bardzo często ich wysiłek zostaje wynagrodzony. W czerwcu braliśmy udział w niezwykłym projekcie „List do Taty”. Organizatorami tego konkursu są: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, senatorowie oraz ich biura senatorskie oraz zespół Tato.Net Fundacji i. Świętego Cyryla i Metodego. Partnerem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka. Prace naszych uczniów wysyłaliśmy do biura senatorskiego Doroty Czudowskiej Senator RP.

Cele konkursu, to między innymi: skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka, zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci, propagowanie przykładów dobrego godzenia  życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin.

Z ogromną dumą informujemy, iż uczennica naszej szkoły, Amelia Juni, otrzymała wyróżnienie  w etapie okręgowym piątej edycji senackiego konkursu „List do Taty”. 

Na konkurs wpłynęło 88 prac z Okręgu Senatorskiego nr 3, z czego 18 zostało wyróżnionych. Jesteśmy dumni, iż jedną z docenionych prac jest list naszej uczennicy.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział sześcioro uczniów. Funkcję koordynatora szkolnego konkursu pełniła Barbara Tuczyńska. Zadaniem koordynatora było przeprowadzenie konkursu oraz lekcji na temat roli ojca w rodzinie w szkołach.

3 października wzięliśmy udział w uroczystej gali wręczenia nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu. Dzięki wsparciu wójta Gminy Jerzmanowa, Lesława Golby, mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Dorota Czudowska, Senator RP, wręczyła upominki wszystkim uczestnikom konkursu a także odczytała kilka listów, które szczególnie mocno utkwiły w pamięci jury.

Czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję konkursu