NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA EDUKACYJNEGO

Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej przystąpiła  do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Celem DKE powołanego w LSSE S.A. jest połączenie potencjału gospodarczego i naukowego tak, aby tworzyć fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. Obecnie Dolnośląski Klaster Edukacyjny obejmuje wsparciem 131 Partnerów. Podejmuje działania związane z promocją szkolnictwa branżowego, technicznego oraz wyższego. Udziela  pomocy w tworzeniu klas patronackich, organizacji staży i praktyk zawodowych, organizuje wizyty studyjne, konkursy tematyczne, lekcje przedsiębiorczości. 

7 grudnia pani dyrektor szkoły, Mariola Tuz podpisała w Legnicy deklarację przystąpienia do DKE. 

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyczynią się do  świadomego wyboru ścieżki zawodowej przez absolwentów naszej szkoły. 

 

link do krótkiej informacji o podpisaniu deklaracji na Facebooku.

https://www.facebook.com/738358762913426/posts/4608837445865519/