#NaszaFlagaPL Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

to już ostatni tydzień na zgłoszenie do konkursu #NaszaFlagaPL.

Zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Przygotowane prace powinny być
sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.
NAGRODY
(w każdej kategorii)
I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
W załączniku przesyłamy
regulamin oraz plakat konkursowy.

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie uczniom i rodzicom.

Kontakt

 
 
Załączniki:
1. Regulamin konkursu (pobierz)
 
Organizatorzy konkursu:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Parafia Rzymskokatolicka
św. Mikołaja w Lublinie