niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni

Klasa IIIb

Wychowawca

mgr Aneta Wasiluk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Więcej