Plan zajęć, programy i zajęcia dodatkowe

Nauka w naszej szkole

Zajęcia Dodatkowe

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. II                        – mgr G. Kołtowska

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. III                        – mgr I. Kubicka

Szkolne Koło Sportowe                                   – mgr W. Sawka

Koło origami kl. I – III                                     -mgr E. Kaczor

Koło Młodych Kreatywnych                            – mgr D. Szumińska

Koło teatralne dla klas I – III                          – mgr A. Wasiluk

Koło wokalne kl. I – IV                                    – mgr B. Janowska

Koło wokalne kl. V– VIII                                – mgr B. Janowska

Koło szachowe                                                  – mgr A. Kogut

Koło Matematyczne                                         – mgr A. Szyszkowska

Zabawy z językiem angielskim  kl. I – III    – mgr E. Kaczor

Zajęcia sportowe kl. I – III                              – mgr W. Sawka

Kreatywny angielski  kl. IV                             – mgr E. Kaczor

Kreatywny angielski  kl. V                              – mgr N. Pracz

Kreatywny angielski  kl. VI – VIII                 – mgr A. Paryż

 

INNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W SZKOLE W RAMACH

UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

Zajęcia rewalidacyjne                                      – mgr M. Tomasik

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. I            – mgr I. Kubicka

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. III          – mgr G. Kołtowska

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. II           – mgr 

ZDW przedmioty przyrodnicze                     – mgr D. Szumińska

ZDW matematyka kl. IV – VI                          – mgr J. Miś

ZDW matematyka kl. VII                                – mgr A. Szyszkowska

Zajęcia ortograficzne                                        – mgr B. Tuczyńska

ZDW język polski kl. VII – VIII                       – mgr M. Matylek

ZDW język polski kl. IV – VI                           – mgr A. Ścigała

ZDW język angielskiu kl. IV – VIII                – mgr A. Paryż

ZDW język niemiecki kl. VII – VIII                – mgr M. Jagucak

Zajęcia logopedyczne                                       – mgr M. Tomasik

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne             – mgr M. Tomasik

Gimnastyka korekcyjna  kl. I – VII                  – mgr M. Słowik,

Realizowane Programy