Noc Bibliotek 2021 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji.

Centrum Edukacji Obywatelskiej akcję zainicjowało i rozwija pod patronatem Biblioteki Narodowej, z udziałem współorganizatorów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także licznych partnerów i patronów. 

Hasło tegorocznej edycji –  „Czytanie wzmacnia”.

W naszej szkole uczniowie pokazywali, że poprzez czytanie wzmacniają się nie tylko duchowo, ale i fizycznie! w piątek, czytelnicy korzystający z biblioteki szkolnej na wejściu musieli pokazać, że dysponują odpowiednią siłą. Każdy mierzył się z najcięższymi encyklopediami, jakie znalazła pani bibliotekarka. Niektórzy robili przysiady, inni starali się przenieść książki na głowie. Ważne, że zabawa była przednia.

Kolejna Noc Bibliotek już za rok.