NOC BIBLIOTEK – PODZIĘKOWANIE

Takie podziękowanie otrzymaliśmy za organizację Nocy Bibliotek. Następna taka akcja już z rok!