Nowy program profilaktyczny Archipelag Skarbów! Zrealizowany w naszej szkole w klasach VII i VIII

W dniach 22-25.03.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej został przeprowadzony program profilaktyczny Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców w formie online.

W ramach realizacji wykonano następujące działania:

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY (23-25.03.2021 r.)
̶  pięć spotkań z uczniami klas siódmych (trzy spotkania) i ósmych (dwa spotkania) w formie zdalnej
̶  liczba uczniów objętych programem –  77 osób
̶  wychowawcy: 5 osób

SZKOLENIE DLA RADY PEDAGOGICZNEJ (22.03.2021 r.)
̶  liczba uczestników: 32 osoby

SPOTKANIE DLA RODZICÓW (22.03.2021 r.)
̶  liczba rodziców: 11 osób

Program sfinansowany został przez Gminę Jerzmanowa oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

Realizatorem programu była Katarzyna Świerzewska EDUKATOR, licencjonowany partner Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów® na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i całego społeczeństwa, powstałą na skutek epidemii koronawirusa. 

Program został opracowany na podstawie wybranych elementów rekomendowanego  programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®, a także elementów programu Nawigacja w kryzysie oraz doświadczeń wyniesionych z ogólnopolskiej Akcji Nawigacji – Chroń siebie, wspieraj innych. Ważnym elementem opracowania programu, był raport Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej? Działania te miały miejsce w okresie pierwszej fali epidemii,  od kwietnia do czerwca br. i zostały docenione przez Ministerstwo Zdrowia, Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentującej System Rekomendacji Programów Profilaktycznych. 

Cel programu

Podstawowym celem programu jest wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej, skomplikowanej sytuacji społecznej, związanej z epidemią oraz nauka umiejętności radzenia sobie w innych sytuacjach kryzysowych, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe, z punktu widzenia nastolatka, cele życiowe.

Drugim celem działania jest wsparcie dorosłych (rodziców, nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w obecnej rzeczywistości. Dodatkowo używanie nowoczesnych narzędzi i interesujących treści może stanowić dla wychowawców inspirację do wykorzystania w ich pracy zdalnej z młodzieżą.