Poznaj Nas

O szkole

Informacje Ogólne

Organ prowadzący: Gmina Jerzmanowa
reprezentowany przez: Wójta Lesława Golbę

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
delegatura w Legnicy

ZADANIA  SZKOŁY

  1. Realizujemy  Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
  2. W szkole realizowany będzie program dla szkół dla klas I – V w ramach, którego wszyscy uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie otrzymywać będą nieodpłatnie owoce, warzywa oraz komponenty mleczne.
  3. Uczniowie klas IV i VI będą uczestniczyć w wyjeździe na Zieloną Szkołę. Wyjazd finansowany przez Fundację Polska Miedź S.A.
  4. Kontynuujemy program szkolnego wolontariatu „Podaj pomocną dłoń”
  5. Kontynuujemy zajęcia programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej” w klasach I – VIII.
  6. Kontynuujemy zajęcia na basenie „Nauka pływania” finansowane przez Gminę Jerzmanowa – 2 grupy.
  7. Kontynuujemy zajęcia na basenie „Umiem pływać” finansowane przez Dolnośląską Federację Sportu – 1 grupa.

Dane Kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

ul. Głogowska 19
67 – 222 Jerzmanowa

76 831 21 24
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl

Media Społecznościowe

Wyznawane Wartości W Szkole

Poszanowanie Praw Uczniów

Możliwości Rozwoju Dla Uczniów

Tolerancja I Zrozumienie Drugiej Osoby

Równy Dostęp Do Informacji

Dyrekcja

mgr Mariola Tuz

Dyrektor
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Więcej

mgr Agnieszka Greczyńska-Witkowicz

Wicedyrektor
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Więcej

Mariola Pudłowska

Sekretarz
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Więcej

Nauczyciele

mgr Marta Tomasik

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca kl. Ia
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Iwona Kubicka

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Grażyna Kołtowska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Iwona Gorzelańczyk

Ewdukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. IIb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Iwona Bylińska

Ewdukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Aneta Wasiluk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Ewa Kaczor

język angielski, wychowawca kl. IVa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Joanna Miś

Matematyka , wychowawca kl. IVb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Natalia Pracz

język angielski, wychowawca kl. Va
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Anna Ścigała

język polski, wychowawca kl. Vb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Justyna Figas

Język polski wychowawca kl. VIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Anna Paryż

język angielski, wychowawca kl. VIb
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Barbara Francug

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIc
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Wiktor Sawka

wychowanie fizyczne, wychowawca kl VIIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Dominika Szumińska

przyroda, biologia, chemia, wychowawca kl. VIIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Magdalena Matylek

historia, język polski, wychowawca kl. VIIIa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Agnieszka Kogut

matematyka, informatyka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Beata Janowska

muzyka, technika, plastyka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Małgorzata Fediów

Ewdukacja wczesnoszkolna, język polski
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Barbara Tuczyńska

Biblioteka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Magdalena Jagucak

język niemiecki, pedagog specjalny
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Andżelika Oszurko

fizyka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

informatyka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Beata Jaworska

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Robert Wrzesiński

WDŻ, WOS
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Grażyna Wyrwas

Religia
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Paweł Kantowicz

religia
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Wojciech Zawicki

Świetlica
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Małgorzata Kałamajka

plastyka
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Janeta Białek

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Małgorzata Walczak

j.polski
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Aleksandra Szatarów

Świetlica
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Nela Warowna

nauczyciel wspomagający
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

mgr Małgorzata Łojek

nauczyciel wspomagający
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:
Więcej

Pedagog

mgr Edyta Warowna

pedagog szkolny, terapia BIOFEEDBACK, WDŻ, metoda Warnkego
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Więcej

Wirtualny Spacer