Odpłatność za obiady XI.2021 r.

Wysokość wpłaty za obiady za m-c XI.2021 r. wynosi 72,00 zł (18 x 4,00).

Wpłata na konto:  77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia  10.11.2021 r.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.