niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni

Odpłatność za obiady XII.2021 r.

Wysokość wpłaty za obiady za m-c XII.2021 r. wynosi 52,00 zł (13 x 4,00).

Obiady będą wydawane do 17.XII.2021 r.

Wpłata na konto:  77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia  10.12.2021 r.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.