OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady w miesiącu:

 CZERWIEC   2024 r.

wynosi    50,00 zł   (10 dni x 5,00 zł)

obiady wydawane będą do 14.06.2024 r.

 

Płatność wyłącznie na konto do dnia 10.06.2024 r.

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!