OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc:

 PAŹDZIERNIK  2023 r.   – 110,00 zł ( 22 x 5,00 )

Płatność za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, wyłącznie na konto:

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Płatność za obiady proszę uregulować do dnia 10.10.2023 r.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!