OPŁATA ZA OBIADY

Opłata za obiady w miesiącu:

 grudzień  2023 r.   wynosi    70,00 zł   (14 dni x 5,00 zł)

 Płatność wyłącznie na konto do dnia 10.12.2023 r.

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!

Obiady będą wydawane do dnia 20.12.2023 r.