OPŁATA ZA OBIADY – GRUDZIEŃ 2022R

Opłata za obiady w miesiącu: 

 grudzień  2022 r. 

wynosi    60,00 zł   (12 dni x 5,00 zł) 

 

w przypadku dzieci przebywających na Zielonej Szkole (klasy III) 

odpłatność wynosi 50,00 zł (10 dni x 5,00 zł) 

 

Płatność wyłącznie na konto do dnia 10.12.2022 r. 

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001 

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę) 

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY! 

 

UWAGA !!! 

 

OBIADY TYLKO DO 16 GRUDNIA 2022 r. (piątek)