Opłata za obiady – luty 2023 r.

Opłata za obiady w miesiącu:

 luty  2023 r.

wynosi 50,00  zł   (10 dni x 5,00 zł)

 

Płatność za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, wyłącznie na konto:

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Płatność za obiady proszę uregulować do dnia 10.02.2023 r.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!